Projekty i konkursy-październik 2021

Opublikowano: 2021-10-04 15:27, Numer artykułu: 44113 , Autor: L.Peplińska

 

PROGRAM PROFILAKTYKI TYTONIOWEJ „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
Dzieci nabywają wiedzę dotyczącą szkodliwości palenia, radzenia sobie w codziennych sytuacjach, w których jest narażone na szkodliwe zwyczaje osób palących. Wiedza i umiejętności zdobyte w tym zakresie wpływają na codzienne nawyki zdrowotne i późniejsze wybory życiowe. Program dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dzieci 5 i 6 letnich.
Realizacja programu: grupa IV, V, VI, VII, IX.
Cały rok szkolny
KONCERT MUZYCZNY DLA DZIECI 5, 6 LETNICH
Cykl koncertów prowadzonych przez profesjonalnych muzyków (rodzic dziecka z grupy V). Podczas koncertów dzieci poznają budowę oraz historię instrumentów, przy czym towarzyszy piękna muzyka klasyczna i dziecięca, integracja oraz radosna zabawa.
Realizacja programu: grupa IV, V, VI, VII, IX.
Cały rok szkolny

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
Program uchwalonym przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego. Otrzymane środki, finansowe będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla dzieci biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).
CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
Propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczna i przyjazna metoda wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Do akcji czytania książek zapraszamy Rodziców!
Realizacja projektu: wszystkie grupy
Cały rok szkolny

AKCJA „UWOLNIJ KSIĄŻKĘ”

Uwalnianie książek (krążenie książek)- to idea nieodpłatnego przekazywania książek innym osobom, polegająca na pozostawianiu ich w miejscach specjalnie oznaczonych.
Książki zostaną wystawione na przygotowanym do tego regale, umieszczonym w przedszkolnej szatni. Regał będzie opatrzony informacją o akcji oraz hasłem „Uwolnij książkę”. Taką książkę będzie można zabrać ze sobą do domu, przeczytać, przynieść z powrotem i zabrać kolejną.Celem tej inicjatywy jest popularyzowanie czytania.
 To również przekonanie innych, że dzielenie się jest lepsze od posiadania!

Koordynator: L.Poczwardowska, A.Trępała, A.Kiljańska
Realizacja: Październik 2021 r.
RODZINNE WIERSZOWANIE- KONKURS RECYTATORSKI

1. Cele konkursu:
 Kształtowanie nawyków czytelniczych
 Rozbudzanie inwencji twórczej i pomysłowości dziecka
 Uwrażliwianie dzieci na piękno literatury przy pomocy rodziców
 Zachęcanie do twórczego spędzania czasu i wspólnych działań z rodzicami

2. Regulamin konkursu:
 Rodzice nagrywają wraz z dziećmi recytację wybranego przez siebie wiersza polskiego autora. Film z nagraniem należy wysłać na maila podanego poniżej. Nagranie nie powinno przekraczać 3 minut.
 Do filmu należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy
 Nagrania należy przesyłać na adres mailowy: wirginia.jablonska@op.pl od 08.10.-31.10.2021r.
 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 08.11.2021r.
 Pod uwagę będzie brana: recytacja wiersza wspólnie z rodzicem, pomysłowość i oryginalność wykonania, interpretacja utworu, pamięciowe opanowanie wiersza, widoczny twórczy wkład pracy dziecka, mile widziane rekwizyty
 Uczestnicy konkursu otrzymają drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy

Koordynator: L.Peplińska, W.Jabłońska
Realizacja: październik 2021 r.