Informacja na temat opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu

Opublikowano: 2023-01-09 19:38, Numer artykułu: 62957 , Autor: L.Pstrąg

SZANOWNI RODZICE!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lutego 2023 r. wchodzi w życie Uchwała Nr LXII/1268/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat (tekst uchwały zmieniającej w załączeniu).
Zgodnie z przyjętą uchwałą zmianie ulega wysokość opłaty za każdą godzinę powyżej 5. pobytu dziecka w przedszkolu z 1,00 zł na 1, 14 zł.


Pliki do pobrania: