Organizacja pracy przedszkola

Opublikowano: 2020-08-20 16:20, Numer artykułu: 30252 , Autor: L.Peplińska

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

GODZINY OTWARCIA

Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 17.00.

 Zgodnie z organizacją pracy przedszkola przyprowadzanie dzieci odbywa się w godzinach od 6:00 – 8:15. Odbieranie dzieci od godziny 13:45  do  17:00.
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu są rejestrowane  za pomocąelektronicznego systemu ewidencji- karta zbliżeniowa i czytnik umieszczony w szatni. Przyprowadzając i odbierając dziecko rodzic (prawny opiekun) rejestruje ten fakt przykładając kartę zbliżeniową do czytnika.

Rodzice nowych dzieci proszeni są o odbiór kart do czytników w sekretariacie przedszkola w poniedziałek 31.08.2020. w godzinach 8.00-14.00 lub 01.09.2020. przed przyprowadzeniem dziecka do grupy.

Przy odbieraniu karty zbliżeniowej otrzymają Państwo informację o tym, do której grupy zostało przydzielone dziecko. 

Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.
Pisemne upoważnienie do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania”
Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

GRUPY PRZEDSZKOLNE 

W przedszkolu funkcjonuje 9 grup korzystających z pomieszczeń:

W prawej części budynku przedszkola:

Grupa II- 4 latki (parter)

Grupa III – 3 latki (parter)

Grupa V- 6 latki ( piętro)

Grupa VI – 5 latki ( piętro)

W lewej części budynku przedszkola:

Grupa I – 5 latki (parter)

Grupa VIII - 3 latki (parter)

Grupa VII – 4, 5 latki (parter)

Grupa IV – 6 latki ( piętro)

Grupa IX – 4 latki ( piętro)

 

WYŻYWIENIE

Przedszkole zapewnia 3 posiłki dziennie przygotowywane przez kuchnię przedszkolną:

08.30 śniadanie
11.00 drugie śniadanie
13.00 obiad

Tygodniowy jadłospis jest dostępny na tablicach informacyjnych dla rodziców i na stronie internetowej przedszkola. Dzienna stawka żywieniowa na jedno dziecko wynosi 6,50.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Rodzice uiszczają opłaty za przedszkole zgodnie z „Deklaracją dotyczącą korzystania z usług przedszkola” (do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania”). Wypełnioną deklarację wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie w sekretariacie przedszkola.

PROCEDURY OBOWIĄZUJACE W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Przed przyprowadzenie dziecka do przedszkola rodzice są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami obowiązującymi od września 2020 r. w Przedszkolu nr 68, które będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola po 24.08.2020r.

W związku z zaostrzonym rygorem sanitarnym prosimy Rodziców (opiekunów) dziecka o przestrzeganie zaleceń obowiązujących na terenie placówki.

WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA

Aby ułatwić dziecku pobyt w przedszkolu należy przygotować odpowiedni zestaw ubrań i przyborów:

1.      Komplet ubrań na zmianę w podpisanym plecaku lub woreczku-  ubrania łatwe do samodzielnego zakładania i zdejmowania.

2.      Papcie  -  obuwie powinno być wygodne, najlepiej wsuwane bądź na rzepy lub zatrzaski umożliwiające samodzielne próby zakładania i ściągania.

3.      Chusteczki higieniczne w kartoniku i chusteczki wilgotne (w grupach młodszych).

O terminach i formie zebrania z rodzicami nowych dzieci poinformujemy w późniejszym terminie.

Życzymy powodzenia i radości z pobytu w Naszym Przedszkolu!

Mirosława Karpińska

Dyrektor Przedszkola nr 68