Ważne informacje dla Rodziców

Opublikowano: 2022-07-29 12:05, Numer artykułu: 56123 , Autor: L.Pstrąg

Szanowni Rodzice!


1. Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola 3 i 4 letnich, które odbędą się 30.08.2022 roku o godzinie 15.00. Prosimy o zabranie obuwia zastępczego dla dzieci. W czasie zajęcia dziecko uczestniczy w zabawach wraz z rodzicem.


2. W dniach 29-31.08.2022 roku (w godzinach 8-15) prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu przedszkola z dowodem osobistym po odbiór elektronicznych kart odczytu czasu pobytu dziecka w przedszkolu.


3.Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu na rok 2022/2023 będzie dostępna po 24 sierpnia 2022 w zakładce „Pliki do pobrania”. Po wypełnieniu danych i podpisaniu przez obydwu rodziców/ prawnych opiekunów, deklarację wraz z RODO należy dostarczyć do sekretariatu przedszkola do dnia 02.09.2022 roku. Druk RODO dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola podpisują wszystkie osoby, które zostały wyznaczone przez rodziców i zostały wpisane do deklaracji.


4.Wniosek o przyznanie ulgi w opłatach za przedszkole znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania”. W celu uzyskania ulgi należy złożyć stosowny dokument potwierdzający prawo do skorzystania z ulgi.


5.Informacja o wysokości opłaty za przedszkole będzie Państwu przekazywana do dnia 10 każdego miesiąca. Kwota do zapłaty jest obliczana na podstawie deklaracji rodziców. Należność należy uiścić do dnia 15 każdego miesiąca na konto Przedszkola podane w deklaracji.


4.Zebrania z rodzicami grup III i II odbędą się w dniu 6.09.2022 roku o godzinie 17.00. Prosimy o przybycie na zebranie bez dzieci.